Cenik

Storitev Enota Cena
Individualno svetovanje 50 min 60 Eur
Ind. svet. brezposelni* 50 min 30 Eur
Ind. svet. študenti, upokojenci* 50 min 30 Eur
Svetovanje paru 50 min 80 Eur
Družinsko svetovanje 50 min 80 Eur
Skupinsko svetovanje** 90 min 15 Eur/udeleženca

* svetovanje subvencionirano s strani občine Cerknica

**skupine v okviru projekta Točke moči brezplačno.