O projektu Varna točka

Projektu UNICEFa, ki se izvaja že v več kot 74 krajih in mestih po Sloveniji in je vanj vključenih 600 Varnih točk in znotraj njih več kot 1300 prostovoljcev, se je septembra 2017 pridružila tudi cerkniška občina. S finančno in moralno podporo Občine Cerknica je lokalno koordinatorstvo prevzela Julija Perko iz Večgeneracijskega družinskega centra. V sodelovanju s policijo smo predvideli možne lokacije Varnih točk, na kar se je koordinatorka odpravila na teren in predstavila projekt potencialnim prostovoljcem.

Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, avtomobilski servisi in podobno, v katerih so ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organizirajo v UNICEF-u Slovenija in jih seznanijo, kako pomagati otrokom v stiski. Po izkušnjah iz drugih krajev so najbolj pogosti vzroki, da se otroci zatečejo po pomoč v primeru medvrstniškega nasilja, šolskih težav, čakanja za prevoz domov in raznih drugih osebnih in socialnih stisk.

Varne točke so označene z nalepkami UNICEFa in so na voljo otrokom v Begunjah, Grahovem, na Uncu in Rakeku ter seveda v Cerknici. Pomembno je, da so vsi otroci seznanjeni z Varnimi točkami v svojem okolju, zato smo jim ob začetku novega šolskega leta razdelili urnike, na katerih so označene vse Varne točke. Prav tako je na urniku zapisana informacija kaj je namen Varnih točk in navedeni tudi drugi pomembni kontakti služb, kamor se lahko obrnejo v stiski. Priložnostni plakati in letaki so na voljo na vseh javnih mestih. Želimo si, da bi imeli naši prostovoljci v Varnih točkah čim manj obiskovalcev!

Kaj so varne točke?

 • Posebej označeni prostori (knjigarna, knjižnica, pošta, slaščičarna, trgovina, mladinski center … ) – NE PRIDE DO STIGMATIZACIJE
 • V VT morajo biti prijazni odrasli, ki jim otrok v čustveni stiski, krizi, težavi lahko zaupa
 • Ciljna skupina je šolska mladina
 • Otrok mora vedeti za vse VT v kraju, mestu (da se lahko v primeru nevarnosti zateče v najbližjo) – POMEMBNO STALNO OBVEŠČANJE IN PROMOCIJA
 • Projekt, ki se izvaja že v 74 krajih in mestih
 • 600 vseh Varnih točk
 • Več kot 1200 prostovoljcev vključenih v projekt

Cilji varnih točk?

 • Takojšnja ustrezna pomoč odraslega otroku/mladostniku v stiski. “Prva pomoč otrokom v stiski”
 • Pomiriti čustveno zmedenega in prestrašenega otroka
 • Pomoč pri reševanju problema. “Bližnjica do strokovne pomoči”
 • Če je potrebno, nadaljevati z reševanjem otrokove stiske, krize, težav tudi izven VT (VT se povezujejo tudi z drugimi lokalnimi akterji). “Varne točke kot neformalne antene”
 • Ustvariti ozračje večje varnosti – psihološka podpora. “Varnost na zalogo”

Okoliščine/situacije, ki so nevarne/ogrožujoče za otroke?

 1. Medvrstniško “merjenje moči”
 2. Grožnje, izsiljevanje močnejših vrstnikov (združb)
 3. Znašanje odraslih nad otroki
 4. Zlorabljanje otrok (s strani odraslih)
 5. Vpletenost otrok v prestopek, prekršek, kaznivo dejanje
 6. Neznano okolje (če se izgubi)
 7. Druge oblike ogrožanja/nevarnosti za otroka, značilne za večja urbana središča (tudi nekatere lokacije)

Najpogostejši vzroki za obisk

 1. Medvrstniško nasilje
 2. Šolske težave – pomoč pri domačih nalogah, učna pomoč
 3. „Čakalnica“ za prevoz domov
 4. Pogovor, pohvala in topla beseda
 5. Socialne stiske
 6. Težave v domačem okolju
 7. Netipični: izgubljeni psiček, rojstnodnevna zabava, ljubezenske težave

Kratka navodila za prostovoljce v varnih točkah

  1. Z otrokom smo naravno prijazni
  2. Na otrokov prihod reagiramo mirno
  3. V varnem prostoru otroka spodbudimo, da spregovori o tem, kar ga teži (zakaj se je zatekel v VT)
  4. Otroka (in njegovo stisko) vzamemo zelo resno
  5. Ne moraliziramo (ne sodimo, kaj je prav in kaj narobe)
  6. Otroku verjamemo (kar pove)
  7. Spregovorimo/pogovarjamo se tudi o temah, ki ljudi običajno spravljajo v zadrego
  8. Za otroka si vzamemo čas, ga poslušamo in ne prekinjamo v pripovedovanju
  9. Otroku ustvarimo občutek, da se z nami lahko pogovarja/pogovori o vseh svojih težavah/problemih
  10. Otroku zagotovimo, da je za nas, kar pripoveduje, zelo pomembno
  11. Razbremenimo njegov morebitni občutek krivde za dogodek, situacijo
  12. Nasilje ni sprejemljivo, kdor je nasilen, ravna narobe, za (nobeno) nasilje ni opravičila
  13. Otroku razložimo, da je prav, da sprejme našo pomoč
  14. Spodbujamo ga, da se pogovarja/pogovori z odraslimi, ki so zanj pomembni in ki jim lahko zaupa
  15. Izrazimo pripravljenost, da skupaj iščeva/najdeva primerne rešitve (otrokovih težav)
  16. Če vemo za koga, ki bi znal in mu lahko pomagal, mu (otroku) predlagamo, da se obrne nanj, morda kar po telefonu
  17. Posredujemo mu še druge zanj pomembne tel. št.
  18. Razložimo mu, kako bomo v njegovem primeru ukrepali (naprej)
  19. Otroka, ki se je zatekel po pomoč, ne vozimo v svojem avtu
  20. Povemo, da smo mu vedno na voljo in da lahko pride, kadar koli želi (tudi tedaj, ko ne bo v stiski)

  Kratka navodila za prostovoljce v varnih točkah

  Odvisno od težave in kdo so akterji v lokalnem okolju:

  • Za poškodbe reševalce
  • Za kazniva dejanja policijo
  • Za šolske težave vodstvo šole
  • Za zlorabe, težave v družini – CSD, Krizni center
  • Za učno pomoč – mladinski center
   • Kaj storiti, če ne morete otroku pomagati rešiti problema?

    • Kličete za pomoč lokalnega koordinatorja
    • Kličete strokovno službo v lokalnem okolju: CSD, Policija, Krizni center za mlade

    Kam ga namestiti?

    Če se otrok boji iti npr. domov, ga lahko usmerite v Krizni center za mlade, ki deluje
    24 ur dnevno in kjer lahko tudi biva 3 tedne.
    Naloge kriznega centra:

    • Nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekli
    • Sprejem in oskrba otrok in mladostnikov do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri tedne (možnost podaljšanja)
    • Nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine
    • Priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino
     sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnikov

    TOM telefon

    Otroka lahko usmerite tudi na TOM telefon 116 111, kjer ga usposobljeni prostovoljci dalje vodijo do konkretne strokovne pomoči.