Poslanstvo

V okviru programa za pomoč in v podporo družinam, deluje v okviru zavoda Večgeneracijski družinski center Cerknica. Družinski center je osrednji prostor za druženje in zagotavljanje potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Družinski center s svojim načinom delovanja in ponudbo programov pomaga pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Za družino predstavlja prostor, kamor se člani lahko obrnejo po pomoč in podporo, v zasebnosti ali skupinsko delijo svoje izkušnje bivanja v družini s strokovnjaki ali drugimi družinami.

Cilji naših programov v podporo družini so:

 • opremiti družine z znanji, informacijami in veščinami za boljše spoprijemanje s stresom in
  obremenitvami današnjega časa
 • usposabljati družinske člane za izboljšanje komunikacije v družini
 • spodbujati kakovostne medosebne odnose med starši, otroci in širšo družinsko skupnostjo
 • krepiti partnerske in starševske kompetence, osebnostne in socialne kompetence ter zaupanje med družinskimi člani
 • nuditi staršem pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja
 • družinske člane spodbujati k skupnemu preživljanju prostega časa
 • nuditi pomoč in dostopnost do tovrstnih programov tudi družinam s slabšim socialno-ekonomskim položajem

Navedene cilje dosegamo z različnimi aktivnostmi:

 • z organizacijo predavanj in delavnic za partnerje, starše, otroke in mladostnike, stare starše ter razširjeno družino o aktualnih težavah in izzivih le-teh v vseh njihovih vlogah
 • z izvedbo svetovalnih razgovorov za posameznike, pare, družine in skupine
 • s ponudbo družinske mediacije za drugačen način reševanja družinskih sporov
 • s programi neformalnega druženja, učne pomoči otrokom, občasnim organiziranim varstvom in organiziranimi počitniškimi aktivnostmi otrok
 • s ponudbo družabnih in kulturnih srečanj ter prireditev
 • s ponudbo raznovrstnih delavnic za popestritev prostočasnih dejavnosti družinskih članov
 • s ponudbo vsebin za krepitev socialne vključenosti ranljivih skupin

Želimo si, da bi ponudbo družinskega centra nenehno dopolnjevali in soustvarjali z aktivnim sodelovanjem naših uporabnikov, katere vabimo, da izrazijo svoje potrebe in predloge, nam pomagajo pri organizaciji dogodkov ter izborom tematik za bodoče delavnice in aktivnosti.

Vaše pobude in predloge nam posredujte na naslov: zavod.samostojen.si@gmail.com ali po telefonu 031 727 528. Še najbolj veseli pa bomo, če se boste osebno oglasili pri nas na Čabranski! Dobrodošli!