Preslišan jok izgubljenih/ukradenih otrok

Najširši cilj, ki ga bomo zasledovali s projektom »Preslišan jok izgubljenih/ukradenih otrok« je

 • prispevati k razumevanju državljanov Evropske unije, njene zgodovine in raznolikosti, v okviru katerega bomo dvigovali ozaveščenost o spominu, skupni zgodovini, vrednotah in ciljih Unije, s spodbujanje miru in blaginje narodov Unije s spodbujanjem razprave, razmišljanja in razvojem mrež.

V okviru zapisanega cilja bomo počastili spomin na eno pomembnejših zgodovinskih prelomnic v novejši zgodovini Unije, tj. dvajseto obletnico sprejetja Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2000). 

Glavni namen projekta je ozaveščati širšo javnost o ranljivosti in nemoči ukradenih/izgubljenih otrok in v tem okviru omisliti kršenje človekovih (še posebej otrokovih) pravic ne glede na državo, režim ali čas, v katerem se nahajajo. Zapisan namen bomo dosegli z različnimi projektnimi aktivnostmi, ki bodo izpeljane v letih 2020 in 2021 v treh državah, tj. Sloveniji, Srbiji in Nemčiji. To so:

 • dva dogodka v Sloveniji, s katerimi bomo osvetlili zgodbe ukradenih otrok taboriščnikov druge svetovne vojne in današnjih mladoletnih migrantov,
 • dva dogodka v Nemčiji (Freiburg), s katerimi bomo osvetlili zgodbe ukradenih otrok v drugi svetovni vojni in njihovo germaniziranje v nemško družbo,
 • dva dogodka v Srbiji, s katerimi bomo osvetlili zgodbe staršev, ki sumijo, da so jim kriminalne združbe v prejšnjem sistemu ukradle novorojenčke iz porodnišnic,
 • zaključna konferenca, na kateri bomo vse dogodke in njihovo vsebino združili in s tem predstavili paralele med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ukradenih in izgubljenih otrok. 

S pomočjo projekta bomo informirali in ozaveščali širšo javnost o zgodovinskih dejstvih o ukradenih/izgubljenih otrocih ter paralelnih zgodbah, ki se dogajajo danes migrantskim otrokom širom Evrope.

Pričakovani rezultati projekta so:

 • ustvarjeno umetniško delo na javnem mestu v vsaki državi, ki bo služilo kot spomin na grozodejstva, vezana na otrokove pravice, v preteklosti in opomnik za današnji čas;
 • večja ozaveščenost in občutljivost za tematike ukradenih/izgubljenih otrok, ne glede na njihovo nacionalnost, režim in čas;
 • večja ozaveščenost in spoštovanje človekovih pravic, kot so opisane v Listini EU o temeljnih pravicah;
 • povečana ozaveščenost mladih, ki se bodo učili preko pripovedovanja zgodb tistih, ki so bili žrtve obravnavane problematike;
 • destigmatizacija in manjšanje stereotipov, vezanih na migrante, še posebno mladoletne migrante;
 • večja ozaveščenost o manjšinah (prosilci za azil, migranti, brezdomci, itn.);
 • večja ozaveščenost o pomembnosti vrednot EU v najširšem smislu. 

Partnerji:

VP – Zavod Samostojen si

P1 – Društvo Geraubte Kinder-vergessene Opfer (Freiburg, Nemčija)

P2 – Društvo Nestale bebe Beograda (Beograd, Srbija)

Trajanje operacije: 1.9.2020 – 28.02.2022

Skupna vrednost operacije: 98.530€ 

Povezave:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Projekt v celoti financira Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).  

Mural v Postojni, Slovenija

Grafiti v Freiburgu, Nemčija

Mural v Beogradu, Srbija