Individualno svetovanje

Verjamemo, da so povezanost in dobri medosebni odnosi vir naše sreče. Vendar se okoliščine naših življenj ves čas spreminjajo in tudi mi z njimi. Naučeni smo, da moramo svoje težave reševati sami in sami od sebe pogosto pričakujemo veliko preveč, zato se lahko hitro znajdemo v vrtincu brezupa, osamljenosti in ogroženosti, iz katere si sami težko pomagamo.

Naj nas ne bo sram odkrito spregovoriti tudi o temnih plateh naših življenj, saj bomo presenečeno ugotovili, da tudi v teh okoliščinah nismo tako edinstveni in sami, kot se nam morda zdi. Skupaj smo močnejši, se bodrimo, izmenjujemo izkušnje, se podpiramo in navezujemo nova prijateljstva. Skupaj znamo in zmoremo več, kot bi lahko sami, zato se osvobodimo stigme svoje stiske in si dajmo priložnost povezovanja, povrnimo si upanje in zdravje.

Osnova našega svetovalnega dela je prepričanje, da ljudje izbiramo (skoraj) vsa svoja vedenja. Za tista vedenja, s katerimi učinkovito zadovoljujemo svoje potrebe, ne dvomimo, da so naša lastna izbira. Za izbire, ki pa jih ne zaznavamo kot dobre, zadovoljujoče za nas, pa hitro radi poiščemo zunanje »krivce«. S tem, ko odgovornost za naše nezadovoljujoče izbire pripišemo drugim, jim podelimo tudi odgovornost za našo srečnost ali nesrečnost. Si res želimo, da je naša sreča v rokah drugih? Da si prostovoljno izberemo vlogo nemočne žrtve?

V procesu svetovanja boste v pogovoru s svetovalko pogledali na svoje težave iz več zornih kotov in si s tem omogočili drugačno izhodišče za iskanje novih poti do boljšega počutja. Vendar naše svetovalne izkušnje kažejo, da pri dalj časa trajajočih težavah, ki se izkazujejo že tudi v različnih simptomih, ne zadošča le sprememba starih, neučinkovitih vzorcev vedenja, temveč mora priti do ključnega zasuka v temeljnih prepričanjih. Prevladujoča prepričanja, da lahko mi spreminjamo druge in drugi nas, so vir trpljenja za nas in naše bližnje, saj s tem, ko poskušamo nadzirati drug drugega, uničujemo naše medosebne odnose. Ker pa smo že na začetku poudarili, da verjamemo, da so povezanost in dobri odnosi z drugimi vir naše sreče, je torej sprememba tega temeljnega prepričanja lahko osvobajajoča za nas in naše odnose. Verjamemo namreč, da je odnos naše vedenje, s katerim zadovoljujemo svoje potrebe ob drugih.

Teorija izbire je mednarodno priznana teorija psihologije notranjega nadzora, ki jo je osnoval ameriški psihiater dr. William Glasser. Na Teoriji izbire temelji metoda svetovanja, imenovana Realitetna terapija, ki je teoretična in praktična osnova psihološkega svetovanja, ki ga izvajamo v našem zavodu. Terapije po metodi Realitetne terapije izvajata strokovno usposobljeni in izkušeni svetovalki realitetne terapije, ki sta certificirani s strani Evropskega inštituta za realitetno terapijo.