Učna pomoč otrokom

Učna pomoč

Po izteku projekta Točke moči nudimo brezplačno učno pomoč osnovnošolcem, pri katerih se pojavljajo specifične ali splošne učne težave v okviru Centra za mlade “Petka”, ki deluje v popoldanskem času v OŠ Notranjski Odred Cerknica . Učno pomoč izvajamo individualno, v parih ali v skupinah. Prilagajamo se potrebam vsakega posameznika ter uporabljamo različne metode in tehnike poučevanja.