Demenci prijazna točka

17. januarja 2018 smo v Večgeneracijskem družinskem centru skupaj z društvom
Spominčica, odprli prvo Demenci prijazno točko v naši občini in deseto tovrstno točko v
Sloveniji nasploh.

Društvo Spominčica s pomočjo ozaveščanja, sodelovanja z različnimi organizacijami in z
vsemi svojimi aktivnostmi vzpostavlja demenci prijazno okolje, ki posameznike z
demenco spodbuja k aktivnemu vključevanju v družbo, ohranjanju njihove samostojnosti,
jim zagotavlja razumevanje in podporo ter tako prispeva k izboljšanju kvalitete življenja
teh oseb.

Ena izmed osnovnih podpornih aktivnosti za okrepitev takšnega okolja so Demenci
prijazne točke (DPT), s katerimi želimo zagotavljati vključenost in opolnomočenje oseb z
demenco in njihovih svojcev v lokalnem okolju.

V Sloveniji živi več kot 32.000 oseb z demenco. Za eno osebo z demenco v povprečju
skrbijo trije (svojci, zdravstveni n socialni delavci). V naslednjih dvajsetih letih se bo
število podvojilo. Kako se bomo kot družba soočili s tem?
Zelo pomembno je zgodnje prepoznavanje znakov demence, postavljanje diagnoze in
pravočasno zdravljenje. Zgodnja diagnoza omogoča spremembo življenjskega stila, ki
upočasni napredovanje bolezni, zmanjša zaskrbljenost, dostop do nezdravstvene
podpore, dvigu ozaveščenosti in zmanjševanju stigme, povezane z Alzheimerjevo
boleznijo.

Cilji programa vzpostavitve DPT so: vključevanje oseb z Alzheimerjevo boleznijo in
njihovih svojcev, prehod k paradigmi zgodnje diagnoze, ustvarjanje demenci prijaznega
okolja.

Večgeneracijski družinski center Cerknica je postal koordinator za vzpostavitev DPT v
lokalnem okolju. Naloge koordinatorja so: organiziranje izobraževanja za zainteresirane
organizacije na svojem območju, sodelovanje s Spominčico pri graditvi zemljevida DPT
točk in skupaj z organizacijami v lokalnem okolju uresničevanje ciljev DPT. Koordinator
širi mrežo potencialnih DPT, to so največkrat mesta, kjer se zbira večje število ljudi, jim
nudi tiskana gradiva in izobraževanja za zaposlene, ki prihajajo v neposreden stik z
uporabniki (pošta, trgovine, banke…)

Organizacija, ki želi postati DPT po ustreznem usposabljanju pridobi Certifikat o
izpolnjevanju kriterijev za DPT, nalepko, ki označuje, da je DPT in gradiva z
informacijami o demenci.

Na Demenci prijazno točko bodo lahko prišli po informacije tako ljudje z demenco, zlasti
tisti v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovi svojci, kot tudi drugi.
Demenci prijazne točke bodo nudile tudi pomoč osebam z demenco, saj se pogosto
zgodi, da se izgubijo in ne najdejo poti domov, ne prepoznajo okolice, v kateri živijo.