Medregijska prostovoljska mreža (PRO-NET)

Na Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter
povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023, smo
skupaj z 9 partnerji uspeli pridobiti 123.461,07 € za izvajanje projekta MEDREGIJSKA
PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET). S projektom, ki bo trajal 18 mesecev, smo
začeli s 3. januarjem 2022.


Namen projekta:
– Spodbuditi prostovoljsko pomoč na področju družabništva za prikrajšane osebe
ter učne pomoči otrokom in mladostnikom z uporabo spletne platforme.
Cilji projekta:
– Vzpostaviti spletno platformo, ki bo z uporabo spleta omogočala tesnejše
povezovanje med prostovoljskimi organizacijami, izmenjavo potreb po
prostovoljcih in učinkovito pridobivanje novih prostovoljcev ter mentorstvo
prostovoljcem na daljavo.
– Usposobiti prostovoljske organizacije in prostovoljce za uporabo platforme.
– Usposobiti uporabnike iz prikrajšanih skupin za uporabo osnovnih računalniških
programov.
– S pomočjo platforme omogočiti potencialnim uporabnikom večjo dostopnost do
prostovoljske pomoči na področju družabništva in učne pomoči.


Ključni rezultati projekta:
– Razvita nova storitev: regijska spletna platforma.
– Usposobljeno 385 uporabnikov nove storitve.
– Pilotna izvedba projekta na 172 uporabnikih iz prikrajšanih skupin.


Aktivnosti projekta:
– Vzpostavitev med-regijske spletne platforme za spodbujanje prostovoljstva in
povezovanja med prostovoljskimi organizacijami.
– Usposabljanje NVO (prostovoljskih organizacij) za uporabo platforme.
– Usposabljanje mentorjev za uporabo platforme za mentoriranje prostovoljcev.
– Usposabljanje prostovoljcev za uporabo platforme.
– Usposabljanje prostovoljcev za uporabo digitalnega orodja za vrednotenje
neformalno  pridobljenih znanj.
– Usposabljanje uporabnikov za uporabo osnovnih računalniških programov.
– Nabava računalniške opreme.
– Skupna kampanja za promocijo novih storitev.

– Pilotna izvedba projekta v sodelujočih regijah.


Partnerstvo
V projektu sodeluje devet partnerjev:

Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p. (vodilni partner), Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tolmin, Društvo PO-MOČ, TiPovej Zavod za ustvarjalno družbo, Društvo Ko-RAK.si, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Postojna-Pivka, Medobčinsko društvo prijateljev za Goriško (MDPM za Goriško), Zavod Samostojen.si, socialno in psihološko svetovanje, Zavod Tri.

Trajanje projekta: 01. 01. 2022 – 30. 06. 2023
Skupna vrednost projekta: 123.461,07 Eur