V neprofitnem Zavodu Samostojen si izvajamo različne socialne programe in projekte za občane notranjske in osrednjeslovenske regije. Ključna dejavnost zavoda je psihosocialna pomoč posameznikom, parom, družinam in raznovrstnim skupinam.

Namen zavoda je prispevati h krepitvi psihosocialnega zdravja občanov in občank, nuditi podporo in pomoč posameznikom in ranljivim skupinam, ki se borijo z materialno in socialno izključenostjo ter delovati preventivno na področju vzpostavljanja, grajenja in vzdrževanja povezanosti in dobrih medosebnih odnosov. Pri tem sodelujemo s Centri za socialno delo in zdravstvenimi domovi občin Cerknica, Logatec in Vrhnika, aktivno pa smo vključeni tudi v projekte vzgojno izobraževalnih vsebin za otroke in mladostnike v šolah na Rakeku, v Cerknici, Grahovem, Starem trgu pri Ložu in na Blokah. Sodelujemo tudi z medgeneracijskim centrom v Starem trgu pri Ložu.

Naše poslanstvo je nuditi podporo vsem, ki želijo reševati svoje konkretne težave, jih spodbujati pri ozaveščanju in usposabljanju za aktivno (re)organizacijo svojih življenj ter jim nuditi informacije o različnih možnostih, ki so jim na voljo.